Pomoc i Obsługa Prawna Łódź

Z pomocy i obsługi prawnej mogą korzystać zarówno osoby prywatne, jak i wszelkie podmioty gospodarcze. Kancelaria w Łodzi jest otwarta na współpracę ze spółkami handlowymi, spółkami z udziałem kapitału zagranicznego czy też przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą oraz stowarzyszeniami. Swoją ofertę kieruję nie tylko do firm mających swoją siedzibę w województwie łódzkim, ale również do osób fizycznych lub prawnych oraz stowarzyszeń z terenu całej Polski chcących skorzystać z usług prawnych.

Kancelaria prawa gospodarczego w Łodzi

Wieloletnia współpraca z organami spółek pozwoliła na nabranie niezbędnego doświadczenia do realizowania w praktyce przez Kancelarię prawa handlowego. Objawia się ono m.in. umiejętnościami w przygotowywaniu dokumentacji potrzebnej do zakładania spółek, prowadzenia spółek od strony prawnej, w szczególności przygotowywaniu dokumentów dla organów spółki, prowadzeniu zgromadzeń wspólników, doradzaniu wspólnikom i organom spółek, czy też opracowywaniu regulaminów organizacyjnych i innych wewnętrznych aktów prawnych.

Ramy prawa cywilno-gospodarczego zawierają także reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych. Wśród nich znaleźć mogą się sprawy dotyczące dochodzenia roszczeń z umów, odszkodowań, sprawy egzekucyjne czy też z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

Kancelaria specjalizuje się w pomocy przy sporządzaniu umów, opiniowaniu, negocjowaniu oraz rozwiązywaniu umów cywilnych, jak również dochodzenia wszelkich roszczeń z umów.

Nie tylko prawo cywilne i gospodarcze. Co obejmuje jeszcze pomoc i obsługa prawna Kancelarii?

Oferuję wsparcie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców w prowadzeniu różnego rodzaju spraw dotyczących zmiany warunków umowy, rozwiązywaniu umów, związków zawodowych, zwolnień grupowych. Oprócz wymienionych spraw Kancelaria na zlecenie pracodawcy przygotowuje oraz opiniuje regulaminy, a także inne rodzaje dokumentacji m.in. tworzy umowy o pracę, zakazie konkurencji, poufności. W zakres kompetencji radcy wchodzi również sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rolą Kancelarii jest także reprezentowanie osób fizycznych czy też firm przed organami administracji publicznej. Można w tym miejscu wymienić choćby sądy administracyjne (w tym Naczelny Sąd Administracyjny). Oferowana pomoc skupia się także na sporządzaniu odwołań, uzyskiwaniu stosownych dokumentów czy rozwiązywaniu innych problemów natury administracyjnej.

Agnieszka Chudzik jako radca prawny zajmuje się również prowadzeniem spraw z zakresu zamówień publicznych. W tym aspekcie zawiera się m.in. sporządzanie regulaminów zamówień publicznych, odwołań oraz odpowiedzi na odwołania, oraz tworzenie i opiniowanie umów w ramach zamówień publicznych.

Sprawy spadkowe oraz z zakresu prawa rodzinnego

W zakres świadczonych usług wchodzi również bieżąca pomoc prawna w postaci rozwiązywania problemów związanych np. z funkcjonowaniem związków zawodowych oraz wynikających z prowadzenia codziennej działalności firmy, zatrudniania pracowników, zawierania umów. Kancelaria stosuje również w praktyce prawo upadłościowe oraz naprawcze. Oznacza to pomoc radcy w postępowaniach naprawczych i upadłościach. Usługa ta obejmuje m.in. przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania naprawczego lub upadłościowego czy też zgłoszenie wierzytelności.

© Copyright 2022 - Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Chudzik
Made by Digging.agency


Warning: Undefined array key "ct_builder" in /home/klient.dhosting.pl/asterixix/prawnyradca.biz.pl/public_html/wp-content/plugins/swiss-knife/admin/admin__features_settings.php on line 708
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram