Wynagrodzenie

Świadczenie pomocy prawnej przez Kancelarię na rzecz przedsiębiorców odbywa się na podstawie zleceń lub umowy o stałą obsługę prawną, natomiast z klientami indywidualnymi - na podstawie jednorazowych zleceń.
Porady prawne mogą być udzielane również drogą elektroniczną po wpłacie uzgodnionego wynagrodzenia lub zaliczki.
Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem jako ryczałt miesięczny bądź według stawek godzinowych i zależne jest od zakresu świadczonych usług, złożoności sprawy i czasu potrzebnego na jej załatwienie.
Wynagrodzenie z tytułu jednorazowej konsultacji prawnej wynosi od 200 do 400 PLN brutto.
W zależności od rodzaju sprawy Kancelaria stosuje następujące formy wynagrodzenia:

Wynagrodzenie według stawki za godzinę

Naliczane na podstawie ustalonej wcześniej stawki za godzinę pracy prawnika. Taka forma określana jest w przypadku braku możliwości przewidzenia ilości czynności, które należy wykonać w sprawie, bądź w przypadku korzystania z usług Kancelarii na zasadzie „dorywczej”.

Wynagrodzenie ryczałtowe ustalane

W przypadku stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz w poszczególnych sprawach zlecanych przez osoby fizyczne polega na ustaleniu kwoty wynagrodzenia, za którą Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną podmiotu w określonym wymiarze godzin. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone z klientem indywidualnym określane jest za wykonanie konkretnego zlecenia.

Wynagrodzenie "za sukces"

Kancelaria określa minimalne wynagrodzenie za prowadzenie sprawy oraz dodatkowe wynagrodzenie określone kwotowo lub procentowo od kwoty uzyskanej dla Klienta, które Kancelaria otrzymuje w przypadku zadowalającego rozstrzygnięcia dla Klienta lub osiągnięcia efektu działania przez Kancelarię. Taki sposób rozliczenia stosowany jest przede wszystkim w sprawach o odszkodowanie oraz w przypadku windykacji należności.

Wynagrodzenie za występowanie przed sądami

Stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tj. Dz.U. z 2018 r, poz. 265).
Kancelaria może również stosować mieszane rodzaje wynagrodzeń.
© Copyright 2022 - Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Chudzik
Made by Digging.agency


Warning: Undefined array key "ct_builder" in /home/klient.dhosting.pl/asterixix/prawnyradca.biz.pl/public_html/wp-content/plugins/swiss-knife/admin/admin__features_settings.php on line 708
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram