Kancelaria Prawa Gospodarczego

Doświadczenie Kancelarii w prawie handlowym opiera się między innymi na wieloletniej współpracy z organami spółek.

Radca prawny Kancelarii posiada ugruntowaną praktykę w kompleksowym przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do powstania i działalności spółek (organizowanie zgromadzeń, sporządzanie stosownych uchwał organów spółek oraz regulaminów organizacyjnych). W ramach bieżącej pomocy prawnej dla spółek Kancelaria rozwiązuje problemy prawne podmiotu zarówno te wewnętrzne, związane z pracownikami jak i związkami zawodowymi, jak również te zewnętrzne, z którymi styka się przedsiębiorstwo w codziennej działalności. Są to sprawy sądowe z zakresu umów, prawa konkurencji, odszkodowań, prawa pracy, ubezpieczeń itp.

W zakres kompetencji Kancelarii prawa gospodarczego wchodzą sprawy podatkowe obejmujące zagadnienia związane z działalnością osób prawnych.

Kancelaria świadczy usługi związane z tworzeniem, opiniowaniem i negocjowaniem umów oraz rozwiązuje problemy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów w obrocie cywilno-prawnym.

Kancelaria prawa gospodarczego świadczy usługi w zakresie zabezpieczania umów i wierzytelności, jak również zajmuje się windykacją długów.

Doświadczenie i wiedza pozwalają radcy prawnemu na proponowanie rozwiązań zmierzających do osiągnięcia założonego przez osoby zarządzające firmą celu, bez narażania podmiotu na straty. W rozwiązywaniu problemów prawnych Kancelarię cechuje dociekliwość oraz umiejętność dogłębnej analizy powierzonych spraw.

Prawo gospodarcze i handlowe obejmuje m.in.:

 • Zakładanie spółek prawa handlowego
 • Przygotowanie projektów umów i statutów
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS
 • Rejestracja spółek w KRS i dokonywanie wszelkich zmian w KRS
 • Bieżąca obsługa przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym jak i bieżącej działalności firm
 • Prowadzenie zgromadzeń wspólników
 • Doradztwo w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek
 • Tworzenie uchwał organów spółek i ich regulaminów.
 • Sporządzanie i opiniowanie umów
 • Negocjowanie umów
 • Zabezpieczanie wykonania umów
 • Prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
 • Ochrona przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji
 • Nakazy zapłaty, pozwy
 • Zastępstwo procesowe firm przed sądami oraz organami egzekucyjnymi
 • Reprezentowanie firm przed organami administracji samorządowej i rządowej
 • Windykacja wierzytelności
 • Tworzenie, negocjowanie i rozwiązywanie umów
 • Likwidacja spółek
© Copyright 2022 - Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Chudzik
Made by Digging.agency


Warning: Undefined array key "ct_builder" in /home/klient.dhosting.pl/asterixix/prawnyradca.biz.pl/public_html/wp-content/plugins/swiss-knife/admin/admin__features_settings.php on line 708
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram