Postępowanie Administracyjne

Radcowie prawni tworzący Kancelarię reprezentują osoby fizyczne oraz firmy przed organami administracji rządowej i samorządowej, oraz sądami administracyjnymi, w tym także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sporządzają również pisma, opinie i odwołania.

Życiowe doświadczenie oraz prawnicze w wielu dziedzinach prawa pozwala na zrozumienie problemów, z którymi na co dzień spotykają się ich klienci, co pozwala zaoferować pomoc prawną przy rozwiązywaniu spraw. Doradztwo uwzględnia interes strony oraz wszelkie okoliczności towarzyszące, zmierzając do załatwienia sprawy zgodznie z oczekiwaniami klienta. Pomoc polega na sporządzaniu odwołań, reprezentacji osób przed organami administracyjnymi i sądami, uzyskiwaniu stosownych dokumentów oraz rozwiązywaniu innych problemów administracyjnych.

Postępowanie administracyjne obejmuje m.in.:

  • Wnioski
  • Skargi
  • Podania
  • Reprezentowanie przed organami administracji
  • Zastępstwa procesowe przed sądami administracyjnymi
  • Sporządzanie skarg kasacyjnych do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Do Naczelnego Sądu Administracyjnego
© Copyright 2022 - Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Chudzik
Made by Digging.agency


Warning: Undefined array key "ct_builder" in /home/klient.dhosting.pl/asterixix/prawnyradca.biz.pl/public_html/wp-content/plugins/swiss-knife/admin/admin__features_settings.php on line 708
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram