Obsługa Prawna Firm

Zapraszam do współpracy zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa handlowego, cywilnego, spadkowego, rodzinnego oraz prawa pracy. 

Obsługa prawna firm obejmuje udzielanie pomocy prawnej przedsiębiorcom indywidualnym oraz spółkom prawa handlowego. Kancelarię cechuje wszechstronna znajomość prawa spółekprawa cywilnegoprawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa administracyjnego i międzynarodowego.

Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców: spółki i osoby fizyczne przed sądami, organami egzekucyjnymi i administracyjnymi oraz innymi instytucjami.

Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi obrotu nieruchomościami (sprzedaż, kupno, najem, sprawy sądowe o eksmisje,  zarządzanie nieruchomościami należącymi do osób fizycznych i prawnych), obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, dochodzenie roszczeń, tworzenie i opiniowanie umów, wypowiadanie umów, realizacja zamówień publicznych.

Zapraszam do Kancelarii po telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.

Porady prawne mogą być udzielane również drogą elektroniczną po wpłacie uzgodnionego wynagrodzenia lub zaliczki.

© Copyright 2022 - Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Chudzik
Made by Digging.agency


Warning: Undefined array key "ct_builder" in /home/klient.dhosting.pl/asterixix/prawnyradca.biz.pl/public_html/wp-content/plugins/swiss-knife/admin/admin__features_settings.php on line 708
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram