Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Agnieszka Chudzik

90-643 Łódź,
ul. Żeligowskiego 32/34 lok. 704

Wynagrodzenie

Świadczenie pomocy prawnej przez Kancelarię na rzecz przedsiębiorców odbywa się na podstawie zleceń lub umowy o stałą obsługę prawną, natomiast z klientami indywidualnymi - na podstawie jednorazowych zleceń.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem jako ryczałt miesięczny bądź według stawek godzinowych i zależne jest od zakresu świadczonych usług, złożoności sprawy i czasu potrzebnego na jej załatwienie.

Wynagrodzenie z tytułu jednorazowej konsultacji prawnej wynosi od 150 do 300 PLN brutto.

W zależności od rodzaju sprawy Kancelaria stosuje następujące formy wynagrodzenia:

  • Wynagrodzenie według stawki za godzinę naliczane na podstawie ustalonej wcześniej stawki za godzinę pracy prawnika. Taka forma określana jest w przypadku braku możliwości przewidzenia ilości czynności, które należy wykonać w sprawie, bądź w przypadku korzystania z usług Kancelarii na zasadzie „dorywczej”.
  • Wynagrodzenie ryczałtowe ustalane w przypadku stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz w poszczególnych sprawach zlecanych przez osoby fizyczne, polega na ustaleniu kwoty wynagrodzenia, za którą Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną podmiotu w określonym wymiarze godzin. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone z klientem indywidualnym określane jest za wykonanie konkretnego zlecenia.
  • Wynagrodzenie "za sukces" – Kancelaria określa minimalne wynagrodzenie za prowadzenie sprawy oraz dodatkowe wynagrodzenie określone kwotowo lub procentowo od kwoty  uzyskanej dla Klienta, które Kancelaria otrzymuje w przypadku zadawalającego rozstrzygnięcia dla Klienta lub osiągnięcia efektu działania przez Kancelarię. Taki sposób rozliczenia stosowany jest przede wszystkim w sprawach o odszkodowanie oraz w przypadku windykacji należności.
  • Wynagrodzenie za występowanie przed sądami - stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2018 r, poz. 265).

Kancelaria może również stosować mieszane rodzaje wynagrodzeń.