Stowarzyszenia

Kancelaria posiada doświadczenie w zakładaniu i obsłudze prawnej stowarzyszeń. Stowarzyszenia to bardzo istotny element działalności społecznej aktywnych obywateli naszego kraju. Różnorodność dziedzin, w jakich działają stowarzyszenia, posiada wspólne wyzwania, a mianowicie: dobrze sporządzony statut oraz sprawne podejmowanie uchwał na dobrze zorganizowanym zebraniu. Są to elementy, które zapewnia Kancelaria Radcy Prawnego.

Prowadzone sprawy z zakresu stowarzyszeń obejmują m.in.:

  • Zakładanie i likwidacja stowarzyszeń,
  • Tworzenie i zmiany statutu stowarzyszenia,
  • Prowadzenie zebrań członków,
  • Przygotowywanie dokumentów organizacji, min. uchwał na zebrania członków i protokołów,
  • Przygotowywanie uchwał na zebrania członków,
  • Reprezentacja przed Sądem KRS (wypełnianie formularzy, przygotowywanie dokumentów).