Prawo upadłościowe i naprawcze

Kancelaria Prawna oferuje pomoc prawną w przedmiocie upadłości przedsiębiorstw i upadłości konsumenckiej. Kancelaria zajmuje się także doradztwem w sprawach majątkowych w sytuacjach grożących upadłością oraz sytuacjach, będących skutkiem ogłoszenia upadłości.  Świadczy również porady prawne dla wierzycieli, których dłużnicy ogłosili upadłość. Oferta Kancelarii dotyczy postępowania  w opcji układowej jak również likwidacyjnej, na każdym etapie – począwszy od określenia sytuacji prawnej i doradztwa po reprezentowanie strony.

Prawo upadłościowe i naprawcze obejmuje m.in.:

  • Przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości
  • Przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego
  • Reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym
  • Zgłoszenie wierzytelności