Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach pracowniczych, w reprezentowaniu pracowników wobec pracodawców, a także w prowadzeniu spraw z ramienia pracodawcy. Wieloletnia pomoc prawna świadczona dla firmy, w której działały związki zawodowe, pozwoliła radcy prawnemu Kancelarii zdobyć doświadczenie w rozwiązywaniu problemów pracodawców z udziałem związków zawodowych, sporów zbiorowych, zwolnień grupowych i indywidualnych. Kancelaria świadczy pomoc prawną dla pracodawców polegającą na tworzeniu i opiniowaniu regulaminów i innych aktów wewnętrznych, tworzeniu umów o pracę, ich zmianę oraz innych umów związanych ze stosunkiem pracy. Radca prawny Kancelarii posiada również praktyczne umiejętności prowadzenia spraw sądowych w sprawach pracowniczych.

W zakres kompetencji Kancelarii wchodzi również sporządzanie odwołań od decyzji ZUS oraz reprezentacja ubezpieczonych przed Sądami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje m.in.:

 • Reprezentacja pracowników wobec pracodawców
 • Reprezentacja pracodawców
 • Sporządzanie aktów i dokumentów z zakresu prawa pracy
 • Tworzenie kontraktów menedżerskich
 • Zwolnienia grupowe
 • Następstwo prawne
 • Odszkodowania
 • Pozwy
 • Pisma procesowe
 • Opinie
 • Odwołania do sądów pracy od wypowiedzeń pracodawców
 • Odwołania od decyzji ZUS