Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm obejmuje udzielanie pomocy prawnej przedsiębiorcom. Kancelarię cechuje wszechstronna znajomość prawa spółek, prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa administracyjnego i międzynarodowego.

Kancelaria reprezentuje firmy, przedsiębiorców, osoby fizyczne przed sądami, organami egzekucyjnymi i administracyjnymi oraz innymi instytucjami.

Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi obrotu nieruchomościami (sprzedaż, kupno, najem, sprawy sądowe o eksmisje,  zarządzanie nieruchomościami należącymi do osób fizycznych i prawnych), obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, dochodzenie roszczeń, tworzenie i opiniowanie umów, wypowiadanie umów.